All for Joomla All for Webmasters

เหรียญเสือหมอบ หลวงพ่อสุด ปี 19

ของสะสมชิ้นนี้ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง และออกใบรับรองโดยเว็บไซต์มาตรฐานเรียบร้อยแล้ว

ประเภท                   :     พระเครื่อง

ชื่อ                             :     เหรียญเสือหมอบ หลวงพ่อสุด ปี 19

อายุการสร้าง       :     พ.ศ. 2520

รับประกันราคา    :     6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) 

ผู้ครอบครอง        :     ณรงค์เดช บัณฑิตอาภรณ

วันออกบัตร           :     23 / 03 / 2562

วันหมดอายุ           :     ไม่มีวันหมดอายุ