All for Joomla All for Webmasters

เหรียญเสือบิน กะไหล่ทอง โค้ดตะกร้อ หลวงพ่อสุด ปี 20

ของสะสมชิ้นนี้ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง และออกใบรับรองโดยเว็บไซต์มาตรฐานเรียบร้อยแล้ว

ประเภท                   :     พระเครื่อง

ชื่อ                             :     เหรียญเสือบิน กะไหล่ทอง โค้ดตะกร้อ หลวงพ่อสุด  ปี 20

อายุการสร้าง       :     พ.ศ. 2520

รับประกันราคา    :     8,500 บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

ผู้ครอบครอง        :     นัท แฟนพันธุ์แท้

วันออกบัตร           :     26 / 03 / 2562

วันหมดอายุ           :     ไม่มีวันหมดอายุ