All for Joomla All for Webmasters

เหรียญเสือหมอบ ตัดหยัก หลวงพ่อสุด ปี 19

ของสะสมชิ้นนี้ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง และออกใบรับรองโดยเว็บไซต์มาตรฐานเรียบร้อยแล้ว

ประเภท                   :     พระเครื่อง

ชื่อ                             :     เหรียญเสือหมอบ ตัดหยัก หลวงพ่อสุด  ปี 19

อายุการสร้าง       :     พ.ศ. 2519

รับประกันราคา    :     5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 

ผู้ครอบครอง        :      pornpiboon  sukaviriya

วันออกบัตร           :     26 / 03 / 2562

วันหมดอายุ           :     ไม่มีวันหมดอายุ