All for Joomla All for Webmasters

พระผงกระดูกผี พิมพ์ปิดตา

ของสะสมชิ้นนี้ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง และออกใบรับรองโดยเว็บไซต์มาตรฐานเรียบร้อยแล้ว

ประเภท                   :     พระเครื่อง

ชื่อ                             :      พระผงกระดูกผี  พิมพ์ปิดตา

อายุการสร้าง       :     พ.ศ. 2483

รับประกันราคา    :     150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

ผู้ครอบครอง        :    นัท  แฟนพันธุ์แท้

วันออกบัตร           :     26 / 03 / 2562

วันหมดอายุ           :     ไม่มีวันหมดอายุ