All for Joomla All for Webmasters

เหรียญหลวงพ่อคูณ ปี 17 บล็อค 5 แตกมีวงเดือน

ของสะสมชิ้นนี้ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง และออกใบรับรองโดยเว็บไซต์มาตรฐานเรียบร้อยแล้ว

ประเภท                   :     พระเครื่อง

ชื่อ                             :      เหรียญหลวงพ่อคูณ ปี 17 บล็อค 5 แตกวงเดือน

อายุการสร้าง       :     พ.ศ. 2517

รับประกันราคา    :     24,000 บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

ผู้ครอบครอง        :     นายสิศิง  ภิญญาคง

วันออกบัตร           :     27 / 03 / 2562

วันหมดอายุ           :     ไม่มีวันหมดอายุ