All for Joomla All for Webmasters

เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก ปี 57

ของสะสมชิ้นนี้ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง และออกใบรับรองโดยเว็บไซต์มาตรฐานเรียบร้อยแล้ว

ประเภท                   :     พระเครื่อง

ชื่อ                             :      เหรียญหลวงพ่อรวย  วัดตะโก ปี 57 

อายุการสร้าง       :     พ.ศ.2557

รับประกันราคา    :     2,800 บาท (สองพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ผู้ครอบครอง        :     นัท แฟนพันธ์ุแท้

วันออกบัตร           :     30/ 03 / 2562

วันหมดอายุ           :     ไม่มีวันหมดอายุ