All for Joomla All for Webmasters

เหรียญพัดยศ หลวงพ่อสุด วัดกาหลง ปี2517

ของสะสมชิ้นนี้ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง และออกใบรับรองโดยเว็บไซต์มาตรฐานเรียบร้อยแล้ว

ประเภท                   :     พระเครื่อง

ชื่อ                             :      เหรียญพัดยศ หลวงพ่อสุด วัดกาหลง ปี2517

อายุการสร้าง       :     พ.ศ.2517

รับประกันราคา    :     3,950 บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

ผู้ครอบครอง        :     ตระกูลศักดิ์ เย้ายวน

วันออกบัตร           :     1/ 04 / 2562

วันหมดอายุ           :     ไม่มีวันหมดอายุ