All for Joomla All for Webmasters

พระผงกระดูกผี พิมพ์พระคง

ของสะสมชิ้นนี้ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง และออกใบรับรองโดยเว็บไซต์มาตรฐานเรียบร้อยแล้ว

ประเภท                   :     พระเครื่อง

ชื่อ                             :      พระผงกระดูกผี  พิมพ์พระคง

อายุการสร้าง       :     พ.ศ. 2483

รับประกันราคา    :    24,000 บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

ผู้ครอบครอง        :     บุญเสริม   เหมะมินทร์

วันออกบัตร           :     05 / 04 / 2562

วันหมดอายุ           :     ไม่มีวันหมดอายุ