All for Joomla All for Webmasters

เหรียญเสือเดี่ยว หลวงพ่อสุด ปี 20

ของสะสมชิ้นนี้ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง และออกใบรับรองโดยเว็บไซต์มาตรฐานเรียบร้อยแล้ว

ประเภท                   :     พระเครื่อง

ชื่อ                             :     เหรียญเสือเดี่ยว  หลวงพ่อสุด  ปี 20

อายุการสร้าง       :     พ.ศ. 2520

รับประกันราคา    :     15,500 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

ผู้ครอบครอง        :     สาธิต หล่อเลิศรัตน์

วันออกบัตร           :     05 / 04 / 2562

วันหมดอายุ           :     ไม่มีวันหมดอายุ