All for Joomla All for Webmasters

วัวธนู หลวงพ่อพุฒ

ของสะสมชิ้นนี้ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง และออกใบรับรองโดยเว็บไซต์มาตรฐานเรียบร้อยแล้ว

ประเภท                   :     พระเครื่อง

ชื่อ                             :     วัวธนู หลวงพ่อพุฒ 

อายุการสร้าง       :     พ.ศ.2530

รับประกันราคา    :     5,500 บาท  (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ผู้ครอบครอง        :     สาธิต หล่อเลิศรัตน์

วันออกบัตร           :     05/ 04 / 2562

วันหมดอายุ           :     ไม่มีวันหมดอายุ