All for Joomla All for Webmasters

เหรียญบัวใหญ่ หลวงพ่อสุด ปี 22

ของสะสมชิ้นนี้ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง และออกใบรับรองโดยเว็บไซต์มาตรฐานเรียบร้อยแล้ว

ประเภท                   :     พระเครื่อง

ชื่อ                             :      เหรียญบัวใหญ่ หลวงพ่อสุด ปี 22

อายุการสร้าง       :     พ.ศ.2522

รับประกันราคา    :     3,500 บาท  (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ผู้ครอบครอง        :     ทวี ดีชาติ

วันออกบัตร           :     06/ 04 / 2562

วันหมดอายุ           :     ไม่มีวันหมดอายุ