All for Joomla All for Webmasters

พระผงกระดูกผี วัดโพธิ์ พิมพ์สามปลื้ม

ของสะสมชิ้นนี้ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง และออกใบรับรองโดยเว็บไซต์มาตรฐานเรียบร้อยแล้ว

ประเภท                   :     พระเครื่อง

ชื่อ                             :      พระผงกระดูกผี วัดโพธิ์  พิมพ์สามปลื้ม 

อายุการสร้าง       :     พ.ศ. 2484

รับประกันราคา    :    12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

ผู้ครอบครอง        :     บุญเสริม   เหมะมินทร์

วันออกบัตร           :     10 / 04 / 2562

วันหมดอายุ           :     ไม่มีวันหมดอายุ