All for Joomla All for Webmasters

พระพุทธสิหิงค์ ปี 30

ของสะสมชิ้นนี้ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง และออกใบรับรองโดยเว็บไซต์มาตรฐานเรียบร้อยแล้ว

ประเภท                   :     พระเครื่อง

ชื่อ                             :      พระพุทธสิหิงค์ ปี 30

อายุการสร้าง       :     พ.ศ. 2530

รับประกันราคา    :    16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วนพร้อมทอง) 

ผู้ครอบครอง        :     นิตินัย คงสำรวย

วันออกบัตร           :     16 / 04 / 2562

วันหมดอายุ           :     ไม่มีวันหมดอายุ