All for Joomla All for Webmasters

รูปถ่ายพ่อปาน

ของสะสมชิ้นนี้ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง และออกใบรับรองโดยเว็บไซต์มาตรฐานเรียบร้อยแล้ว

ประเภท                   :     พระเครื่อง

ชื่อ                             :      รูปถ่ายพ่อปาน

อายุการสร้าง       :     พ.ศ. 2500

รับประกันราคา    :    3,900 บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วนพร้อมทอง) 

ผู้ครอบครอง        :     นิตินัย คงสำรวย

วันออกบัตร           :      17/04/2562

วันหมดอายุ           :     ไม่มีวันหมดอายุ