All for Joomla All for Webmasters

หนุมานหลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม เนื้อทองเหลือง

ของสะสมชิ้นนี้ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง และออกใบรับรองโดยเว็บไซต์มาตรฐานเรียบร้อยแล้ว

ประเภท                   :     เครื่องราง

ชื่อ                             :     หนุมานหลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม เนื้อทองเหลือง

อายุการสร้าง       :     พ.ศ. 2513

รับประกันราคา    :    12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

ผู้ครอบครอง        :     คุณเด เบญจศิลป์

วันออกบัตร           :     24 / 04 / 2562

วันหมดอายุ           :     ไม่มีวันหมดอายุ