All for Joomla All for Webmasters

เสือหลวงพ่อปาน รุ่นสยบไพรี

ของสะสมชิ้นนี้ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง และออกใบรับรองโดยเว็บไซต์มาตรฐานเรียบร้อยแล้ว

ประเภท                   :     พระเครื่อง

ชื่อ                             :     เสือหลวงพ่อปาน รุ่นสยบไพรี

อายุการสร้าง       :     พ.ศ. 2561

รับประกันราคา    :    800 บาท (แปดร้อยบาทถ้วน) 

ผู้ครอบครอง        :     สมิต เชื้อไทย

วันออกบัตร           :     04 / 05 / 2562

วันหมดอายุ           :     ไม่มีวันหมดอายุ