All for Joomla All for Webmasters

เหรียญเสือเผ่น หลวงพ่อสุด วัดกาหลง

ของสะสมชิ้นนี้ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง และออกใบรับรองโดยเว็บไซต์มาตรฐานเรียบร้อยแล้ว

ประเภท                   :     พระเครื่อง

ชื่อ                             :    เหรียญเสือเผ่น หลวงพ่อสุด วัดกาหลง

อายุการสร้าง       :     พ.ศ. 2517

รับประกันราคา    :    3400 บาท (สามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

ผู้ครอบครอง        :     ประมุข มงกุฏ

วันออกบัตร           :     04 / 05 / 2562

วันหมดอายุ           :     ไม่มีวันหมดอายุ