All for Joomla All for Webmasters

เหรียญเสือน้อย หลวงพ่อสุด ปี 23

ของสะสมชิ้นนี้ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง และออกใบรับรองโดยเว็บไซต์มาตรฐานเรียบร้อยแล้ว

ประเภท                   :     พระเครื่อง

ชื่อ                             :      เหรียญเสือน้อย หลวงพ่อสุด วัดกาหลงปี 23

อายุการสร้าง       :     พ.ศ. 2523

รับประกันราคา    :    2600 บาท (สองพันหกร้อยบาทถ้วน) 

ผู้ครอบครอง        :     สุรชัย เลี่ยมอ๋อ

วันออกบัตร           :     08 / 05 / 2562

วันหมดอายุ           :     ไม่มีวันหมดอายุ