All for Joomla All for Webmasters

เหรียญเสือเผ่น เสาร์ห้า หลวงพ่อสุด ปี 21

ของสะสมชิ้นนี้ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง และออกใบรับรองโดยเว็บไซต์มาตรฐานเรียบร้อยแล้ว

ประเภท                   :     พระเครื่อง

ชื่อ                             :      เหรียญเสือเผ่น เสาร์ห้า หลวงพ่อสุด ปี 21

อายุการสร้าง       :     พ.ศ. 2521

รับประกันราคา    :    3600 บาท (สามพันหกร้อยบาทถ้วน) 

ผู้ครอบครอง        :     ร.ต.อ. ปองสุข สละ

วันออกบัตร           :     08 / 05 / 2562

วันหมดอายุ           :     ไม่มีวันหมดอายุ