All for Joomla All for Webmasters

พระผงกระดูกผี พิมพ์สมเด็จ อกกระบอก

ของสะสมชิ้นนี้ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง และออกใบรับรองโดยเว็บไซต์มาตรฐานเรียบร้อยแล้ว

ประเภท                   :     พระเครื่อง

ชื่อ                             :      พระผงกระดูกผี  พิมพ์สมเด็จ อกกระบอก

อายุการสร้าง       :     พ.ศ. 2483

รับประกันราคา    :     40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) 

ผู้ครอบครอง        :    ชยพัทธ์ สุววรณาราม

วันออกบัตร           :     08 / 05 / 2562

วันหมดอายุ           :     ไม่มีวันหมดอายุ