All for Joomla All for Webmasters

พระพุทโธน้อย พิมพ์เล็ก เนื้อดิน

ของสะสมชิ้นนี้ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง และออกใบรับรองโดยเว็บไซต์มาตรฐานเรียบร้อยแล้ว

ประเภท                   :     พระเครื่อง

ชื่อ                             :      พระพุทโธน้อย พิมพ์เล็ก เนื้อดิน

อายุการสร้าง       :     พ.ศ.2596

รับประกันราคา    :     7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)

ผู้ครอบครอง        :    ร.ต.อ. ปองสุข สละ

วันออกบัตร           :     13/ 05 / 2562

วันหมดอายุ           :     ไม่มีวันหมดอายุ