All for Joomla All for Webmasters

สิงห์หลวงพ่อหอม วัดซากหมาก

ของสะสมชิ้นนี้ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง และออกใบรับรองโดยเว็บไซต์มาตรฐานเรียบร้อยแล้ว

ประเภท                   :     พระเครื่อง

ชื่อ                             :      สิงห์หลวงพ่อหอม วัดซากหมาก

อายุการสร้าง       :     พ.ศ.2518

รับประกันราคา    :     2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ผู้ครอบครอง        :    Sarawut Phummai

วันออกบัตร           :     13/ 05 / 2562

วันหมดอายุ           :     ไม่มีวันหมดอายุ