All for Joomla All for Webmasters

ไข่พญากาเผือก หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย

ของสะสมชิ้นนี้ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง และออกใบรับรองโดยเว็บไซต์มาตรฐานเรียบร้อยแล้ว

ประเภท                   :     พระเครื่อง

ชื่อ                             :      ไข่พญากาเผือก หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย

อายุการสร้าง       :     พ.ศ.2516

รับประกันราคา    :     2,200 บาท (สองพันสองร้อยบาทถ้วน)

ผู้ครอบครอง        :    Boyd Norrachai

วันออกบัตร           :     13/ 05 / 2562

วันหมดอายุ           :     ไม่มีวันหมดอายุ