All for Joomla All for Webmasters

พญาเต่าเรือนพ่อสนิท วัดลำบัวลอย เนื้อหิน

ของสะสมชิ้นนี้ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง และออกใบรับรองโดยเว็บไซต์มาตรฐานเรียบร้อยแล้ว

ประเภท                   :     พระเครื่อง

ชื่อ                             :     พญาเต่าเรือนพ่อสนิท วัดลำบัวลอย เนื้อหิน

อายุการสร้าง       :     พ.ศ. 2509-2538

รับประกันราคา    :    20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

ผู้ครอบครอง        :    สุวัฒก์ชัย พุ่มม่วง

วันออกบัตร           :     14 / 05 / 2562

วันหมดอายุ           :     ไม่มีวันหมดอายุ