All for Joomla All for Webmasters

กุมารทองหลวงพ่อกวย รุ่นฝังลูกนิมิต พิมพ์ใหญ่

ของสะสมชิ้นนี้ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง และออกใบรับรองโดยเว็บไซต์มาตรฐานเรียบร้อยแล้ว

ประเภท                   :     พระเครื่อง

ชื่อ                             :     กุมารทองหลวงพ่อกวย รุ่นฝังลูกนิมิต พิมพ์ใหญ่

อายุการสร้าง       :     พ.ศ. 2521

รับประกันราคา    :    4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) 

ผู้ครอบครอง        :    วีรวิชญ์ ศิริวรรณวัฒนา

วันออกบัตร           :     18 / 05 / 2562

วันหมดอายุ           :     ไม่มีวันหมดอายุ