All for Joomla All for Webmasters

พระสมเด็จ พิมพ์หลังอุ ท่านเจ้าคุณนรฯ

ของสะสมชิ้นนี้ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง และออกใบรับรองโดยเว็บไซต์มาตรฐานเรียบร้อยแล้ว

ประเภท                   :     พระเครื่อง

ชื่อ                             :     พระสมเด็จ พิมพ์หลังอุ ท่านเจ้าคุณนรฯ

อายุการสร้าง       :     พ.ศ. 2512

รับประกันราคา    :    45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

ผู้ครอบครอง        :    อาจารย์ จตุรงค์ จงอาษา

วันออกบัตร           :     28 / 05 / 2562

วันหมดอายุ           :     ไม่มีวันหมดอายุ