All for Joomla All for Webmasters

เหรียญหมูพ่อเที่ยง ปี 33

ของสะสมชิ้นนี้ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง และออกใบรับรองโดยเว็บไซต์มาตรฐานเรียบร้อยแล้ว

ประเภท                   :     พระเครื่อง

ชื่อ                             :      เหรียญหมูพ่อเที่ยง ปี 33

อายุการสร้าง       :     พ.ศ.2533

รับประกันราคา    :     3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)

ผู้ครอบครอง        :    คุณ ฐปนวัฒน์ รัตนภิญโญพงศ์

วันออกบัตร           :     31 / 05 / 2562

วันหมดอายุ           :     ไม่มีวันหมดอายุ