All for Joomla All for Webmasters

พระผงกระดูกผี วัดโพธิ์ พิมพ์สมเด็จ

ของสะสมชิ้นนี้ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง และออกใบรับรองโดยเว็บไซต์มาตรฐานเรียบร้อยแล้ว

ประเภท                   :     พระเครื่อง

ชื่อ                             :     พระผงกระดูกผี วัดโพธิ์ พิมพ์สมเด็จ

อายุการสร้าง       :     พ.ศ.2484 – พ.ศ.2485

รับประกันราคา    :     35,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ผู้ครอบครอง        :     คุณ ฐปนวัฒน์ รัตนภิญโญพงศ์

วันออกบัตร           :     31 / 05 / 2562

วันหมดอายุ           :     ไม่มีวันหมดอายุ