All for Joomla All for Webmasters

รูปหล่อหลวงพ่อคำ วัดบางขมิ้น

ของสะสมชิ้นนี้ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง และออกใบรับรองโดยเว็บไซต์มาตรฐานเรียบร้อยแล้ว

ประเภท                   :     พระเครื่อง

ชื่อ                             :     รูปหล่อหลวงพ่อคำ วัดบางขมิ้น

อายุการสร้าง       :     พ.ศ.2510

รับประกันราคา    :     2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)

ผู้ครอบครอง        :     พระสมบัติ นาราสโภ

วันออกบัตร           :     05 / 06 / 2562

วันหมดอายุ           :     ไม่มีวันหมดอายุ