All for Joomla All for Webmasters

เหรียญปู่ทวด รุ่น 3

ของสะสมชิ้นนี้ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง และออกใบรับรองโดยเว็บไซต์มาตรฐานเรียบร้อยแล้ว

ประเภท                   :     พระเครื่อง

ชื่อ                             :    เหรียญปู่ทวด รุ่น 3

อายุการสร้าง       :     พ.ศ.2504

รับประกันราคา    :     35,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ผู้ครอบครอง        :     คุณ ประมุข มงกุฏ

วันออกบัตร           :     05 / 06 / 2562

วันหมดอายุ           :     ไม่มีวันหมดอายุ