All for Joomla All for Webmasters

ครุฑหลวงพ่อเส็ง รุ่นแรก

ของสะสมชิ้นนี้ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง และออกใบรับรองโดยเว็บไซต์มาตรฐานเรียบร้อยแล้ว

ประเภท                   :     พระเครื่อง

ชื่อ                             :    ครุฑหลวงพ่อเส็ง รุ่นแรก

อายุการสร้าง       :     พ.ศ.2522

รับประกันราคา    :     20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

ผู้ครอบครอง        :     คุณ ประมุข มงกุฏ

วันออกบัตร           :     05 / 06 / 2562

วันหมดอายุ           :     ไม่มีวันหมดอายุ