All for Joomla All for Webmasters

พระผงกระดูกผี วัดโพธิ์ พิมพ์ปิดตานั่งยอง

ของสะสมชิ้นนี้ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง และออกใบรับรองโดยเว็บไซต์มาตรฐานเรียบร้อยแล้ว

ประเภท                   :     พระเครื่อง

ชื่อ                             :     พระผงกระดูกผี วัดโพธิ์ พิมพ์ปิดตานั่งยอง

อายุการสร้าง       :     พ.ศ.2483

รับประกันราคา    :     120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ผู้ครอบครอง        :     คุณ วัณชนะ ทองคุ้ม

วันออกบัตร           :     11 / 06 / 2562

วันหมดอายุ           :     18 / 06 / 2562