All for Joomla All for Webmasters

สิงห์หลวงพ่อเดิม ศิลป์คอม้า สองขวัญ

ของสะสมชิ้นนี้ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง และออกใบรับรองโดยเว็บไซต์มาตรฐานเรียบร้อยแล้ว

ประเภท                   :     พระเครื่อง

ชื่อ                             :     สิงห์หลวงพ่อเดิม ศิลป์คอม้า สองขวัญ

อายุการสร้าง       :     พ.ศ.2470-2493

รับประกันราคา    :     10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ผู้ครอบครอง        :     คุณ อัครกิตติ์ ศิรเรืองเลิศกุล

วันออกบัตร           :     14 / 06 / 2562

วันหมดอายุ           :     21 / 06 / 2562