All for Joomla All for Webmasters

พญาเต่าเรือนพ่อสนิท วัดลำบัวลอย เนื้อหิน

ของสะสมชิ้นนี้ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง และออกใบรับรองโดยเว็บไซต์มาตรฐานเรียบร้อยแล้ว

ประเภท                   :     พระเครื่อง

ชื่อ                             :     พญาเต่าเรือนพ่อสนิท วัดลำบัวลอย เนื้อหิน

อายุการสร้าง       :     พ.ศ. 2470-2493

รับประกันราคา    :    11,000 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 

ผู้ครอบครอง        :     คุณ อัครกิตติ์ ศิรเรืองเลิศกุล

วันออกบัตร           :     14 / 06 / 2562

วันหมดอายุ           :     ไม่มีวันหมดอายุ