All for Joomla All for Webmasters

พระพุทโธน้อย พิมพ์กลาง แขนหักศอก เนื้อผง

ของสะสมชิ้นนี้ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง และออกใบรับรองโดยเว็บไซต์มาตรฐานเรียบร้อยแล้ว

ประเภท                   :     พระเครื่อง

ชื่อ                             :      พระพุทโธน้อย พิมพ์กลาง แขนหักศอก เนื้อผง

อายุการสร้าง       :     พ.ศ.2594

รับประกันราคา    :     13,500 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ผู้ครอบครอง        :     ร.ต.อ. ปองสุข สละ

วันออกบัตร           :     16 / 06 / 2562

วันหมดอายุ           :     ไม่มีวันหมดอายุ