All for Joomla All for Webmasters

หลวงพ่อเงิน รุ่น พระพิจิตร

ของสะสมชิ้นนี้ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง และออกใบรับรองโดยเว็บไซต์มาตรฐานเรียบร้อยแล้ว

ประเภท                   :     พระเครื่อง

ชื่อ                             :      หลวงพ่อเงิน รุ่น พระพิจิตร

อายุการสร้าง       :     พ.ศ.2594

รับประกันราคา    :     8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน)

ผู้ครอบครอง        :     คุณ ประมาณ คงเมือง

วันออกบัตร           :     18 / 06 / 2562

วันหมดอายุ           :     25 / 06 / 2562