All for Joomla All for Webmasters

พระผงกระดูกผี วัดโพธิ์

ของสะสมชิ้นนี้ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง และออกใบรับรองโดยเว็บไซต์มาตรฐานเรียบร้อยแล้ว

ประเภท                   :     พระเครื่อง

ชื่อ                             :      พระผงกระดูกผี วัดโพธิ์

อายุการสร้าง       :     พ.ศ.2484 – พ.ศ.2485

รับประกันราคา    :     45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ผู้ครอบครอง        :     มด ทัวร์ริสต์

วันออกบัตร           :     01/07/62

วันหมดอายุ           :     ไม่จำกัดระยะเวลา