All for Joomla All for Webmasters

กุมารทองหลวงพ่อแย้ม วัดสามง่าม

ของสะสมชิ้นนี้ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง และออกใบรับรองโดยเว็บไซต์มาตรฐานเรียบร้อยแล้ว

ประเภท                   :     พระเครื่อง

ชื่อ                             :      กุมารทองหลวงพ่อแย้ม วัดสามง่าม

อายุการสร้าง       :     พ.ศ.2549

รับประกันราคา    :     15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ผู้ครอบครอง        :    ฐปนวัฒน์  รัตนภิญโญพงษ์

วันออกบัตร           :     04/07/62

วันหมดอายุ           :     ไม่จำกัดระยะเวลา