All for Joomla All for Webmasters

พระสมเด็จจิตรดา

ของสะสมชิ้นนี้ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง และออกใบรับรองโดยเว็บไซต์มาตรฐานเรียบร้อยแล้ว

ประเภท                   :     พระเครื่อง

ชื่อ                             :     พระสมเด็จจิตรดา

อายุการสร้าง       :     พ.ศ.2510

รับประกันราคา    :     650,000 บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ผู้ครอบครอง        :    มนัส บุญเกตุ

วันออกบัตร           :     01/08/62

วันหมดอายุ           :     ไม่จำกัดระยะเวลา