All for Joomla All for Webmasters

ใบพระราชทานพระสมเด็จจิตรลดา

ของสะสมชิ้นนี้ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง และออกใบรับรองโดยเว็บไซต์มาตรฐานเรียบร้อยแล้ว

ประเภท                   :     ของสะสม

ชื่อ                             :      ใบพระราชทานพระสมเด็จจิตรลดา

ลำดับที่                   :     663

รับประกันราคา    :   40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) 

ผู้ครอบครอง        :    มนัส  บุญเกตุ

วันออกบัตร           :     01/08/62

วันหมดอายุ           :     ไม่จำกัดระยะเวลา