All for Joomla All for Webmasters

พระพุทโธน้อย พิมพ์เล็ก เนื้อดิน

ของสะสมชิ้นนี้ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง และออกใบรับรองโดยเว็บไซต์มาตรฐานเรียบร้อยแล้ว

ประเภท                   :     พระเครื่อง

ชื่อ                             :    พระพุทโธน้อย พิมพ์เล็ก เนื้อดิน

อายุการสร้าง       :    พ.ศ.2494

รับประกันราคา    :   13,500 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

ผู้ครอบครอง        :    โกวัฒ  ร่มโพธิ

วันออกบัตร           :     14/08/62

วันหมดอายุ           :     ไม่จำกัดระยะเวลา