All for Joomla All for Webmasters

พระพุทโธน้อย พิมพ์เล็ก เนื้อผง

ของสะสมชิ้นนี้ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง และออกใบรับรองโดยเว็บไซต์มาตรฐานเรียบร้อยแล้ว

ประเภท                   :     พระเครื่อง

ชื่อ                             :    พระพุทโธน้อย พิมพ์เล็ก เนื้อผง

อายุการสร้าง       :    พ.ศ.2494

รับประกันราคา    :   8,900 บาท (แปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

ผู้ครอบครอง        :    ร.ต.อ.ปองสุข  สละ

วันออกบัตร           :     14/08/62

วันหมดอายุ           :     ไม่จำกัดระยะเวลา