All for Joomla All for Webmasters

รูป+ปรมาภิไธยย่อ

ของสะสมชิ้นนี้ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง และออกใบรับรองโดยเว็บไซต์มาตรฐานเรียบร้อยแล้ว

ประเภท                   :     ของสะสม

ชื่อ                             :      รูป+ปรมาภิไธยย่อ

อายุการสร้าง       :     พ.ศ. 2535

รับประกันราคา    :     8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) 

ผู้ครอบครอง        :     วทันยู ศรีมะนาว

วันออกบัตร           :     23 / 03 / 2562

วันหมดอายุ           :     ไม่มีวันหมดอายุ