All for Joomla All for Webmasters

เหรียญเสือบิน มีเม็ดตา หลวงพ่อสุด ปี 20

ของสะสมชิ้นนี้ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง และออกใบรับรองโดยเว็บไซต์มาตรฐานเรียบร้อยแล้ว

ประเภท                   :     พระเครื่อง

ชื่อ                             :      เหรียญเสือบิน มีเม็ดตา หลวงพ่อสุด  ปี 20

อายุการสร้าง       :     พ.ศ. 2520

รับประกันราคา    :     7,500 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

ผู้ครอบครอง        :     นัท แฟนพันธุ์แท้

วันออกบัตร           :     26 / 03 / 2562

วันหมดอายุ           :     ไม่มีวันหมดอายุ