All for Joomla All for Webmasters

พญาเต่าเรือนหลวงพ่อสนิท เนื้อหินอ่อน

ของสะสมชิ้นนี้ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง และออกใบรับรองโดยเว็บไซต์มาตรฐานเรียบร้อยแล้ว

ประเภท                   :     เครื่องราง

ชื่อ                             :      พญาเต่าเรือนหลวงพ่อสนิท เนื้อหินอ่อน

อายุการสร้าง       :     พ.ศ. 2509-2538

รับประกันราคา    :     25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

ผู้ครอบครอง        :     คุณเบนซ์  มรดกไทย

วันออกบัตร           :     23 / 04 / 2562

วันหมดอายุ           :     ไม่มีวันหมดอายุ