All for Joomla All for Webmasters

พระชัยวัฒน์ หลวงปู่บุญ พิมพ์ชลูด

ของสะสมชิ้นนี้ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง และออกใบรับรองโดยเว็บไซต์มาตรฐานเรียบร้อยแล้ว

ประเภท                :  พระเกจิ

ชื่อ                          : พระชัยวัฒน์ หลวงปู่บุญ พิมพ์ชลูด

อายุการสร้าง    : สร้างปี พ.ศ. 2443

รับประกันราคา : 165,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ผู้ครอบครอง     : คุณโก๋

วันออกบัตร        : 26 / 01 / 2561

วันหมดอายุ        : 26 / 01 / 2562