All for Joomla All for Webmasters

พระพิจิตร เม็ดข้าวเม่า พิมพ์แขนกลม

ของสะสมชิ้นนี้ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง และออกใบรับรองโดยเว็บไซต์มาตรฐานเรียบร้อยแล้ว

 

ประเภท                   :     พระเครื่อง

ชื่อ                             :     พระพิจิตร เม็ดข้าวเม่า พิมพ์แขนกลม กรุวัดมหาธาตุ จังหวัดพิจิตร

อายุการสร้าง       :     600 ปี

รับประกันราคา    :     95,000 บาท (เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) พร้อมตลับทอง

ผู้ครอบครอง        :     นายสิศิง  ภิญญาคง

วันออกบัตร           :     06 / 02 / 2562

วันหมดอายุ           :     ไม่มีวันหมดอายุ