All for Joomla All for Webmasters

พระพุทธชินราชอินโดจีน วัดสุทัศ พิมพ์บี

ของสะสมชิ้นนี้ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง และออกใบรับรองโดยเว็บไซต์มาตรฐานเรียบร้อยแล้ว

 

 

ประเภท :                           พระเครื่อง
ชื่อ:                                      พระพุทธชินราชอินโดจีน วัดสุทัศ พิมพ์บี
อายุ                                     พ.ศ.2485
รับประกันราคา:                29500 บาท (สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาท)
ผู้ครอบครอง :                   ชยพัทธ์  สุวรรณาราม
วันออกบัตร     9/2/62         วันหมดอายุ      ไม่จำกัดระยะเวลา