All for Joomla All for Webmasters

หลวงพ่อเงิน ปืนแตก วัดคงคาราม

ของสะสมชิ้นนี้ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง และออกใบรับรองโดยเว็บไซต์มาตรฐานเรียบร้อยแล้ว

ประเภท                   :     พระเครื่อง

ชื่อ                             :     หลวงพ่อเงิน ปืนแตก วัดคงคาราม

อายุการสร้าง       :     พ.ศ. 2528

รับประกันราคา    :     6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) 

ผู้ครอบครอง        :     นัท แฟนพันธุ์แท้

วันออกบัตร           :     21 / 03 / 2562

วันหมดอายุ           :     ไม่มีวันหมดอายุ